Privatlivspolitik

Databeskyttelse

Denne databeskyttelseserklæring for hjemmesiden af Celltom-projektet gør delvist brug af den terminologi, der også bliver brugt i den europæiske databeskyttelsesforordning. For at forbedre læsevenligheden og forståeligheden af denne erklæring, vil vi starte med at forklare den brugte terminologi.

Personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende kaldt den registrerede, bruger eller besøgende). Ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Den registrerede

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger bliver behandlet af den dataansvarlige.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige (her også ensbetydende med ejeren af siderne under celltom.eu) er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages en behandling af personoplysninger; hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse af denne fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

Behandling

Med behandling eller databehandling menes enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Databehandler

En databehandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Tredjemand

Tredjemand (her også tredjepart) er en anden fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed eller institution eller ethvert andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed, der er beføjet til at behandle personoplysninger.

Pseudonymisering

Ved pseudonymisering forstås behandlingen af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Samtykke

Samtykke fra den registrerede mener enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.

Hvem vi er

Adressen på vores websted er .

Ejeren af dette websted er Medizinisches Laserzentrum Lübeck GmbH (MLL) i Lübeck:

Medizinisches Laserzentrum Lübeck GmbH
Peter-Monik-Weg 4
23562 Lübeck
Germany
VAT: 135 132 715

Hvilke data indsamler udbyderen (provideren) og til hvilket formål?

Siderne under service-center-microscopy.com er hostede af udbyderen 1&1 og bliver oprettet og vedligeholdt i content management systemet WordPress. Ved besøg af et af 1&1 hostet website opretter udbyderens server såkaldte logfiler. Disse logfiler og de deri indeholdte personoplysninger er nødvendige for at vedligeholde driften af serveren hhv. for at kunne analysere og slukke for skadeligt adfærd.

De eneste personoplysninger, som 1&1 gemmer af dig som besøger på celltom.eu, er din IP-adresse. Denne IP-adresse gemmes af udbyderen i såkaldte access- og error-logfiler i syv dage, hvorefter den automatisk anonymiseres, således at IP-adressen ikke længere kan henføre til dig som identificeret person.

Derudover indhenter og gemmer udbyderen automatisk følgende oplysninger, som ikke er personoplysninger og som ikke tillader henførelse til en brugers identitet:

Browsertype og browserversion
det brugte operativsystem
Referrer URL
Hostnavn på den computer, der anmoder om adgang
Klokkeslæt på serveranmodningen

En sammenføring af disse data med andre datakilder foretages ikke.

Hvilke data indhenter WordPress og til hvilket formål?

Som standard indhenter WordPress ingen personoplysninger om brugere og samler kun de data, som vises i en registreret brugers profil. Med undtagelse af registreringen til nyhedsbrevet, som vi kommer nærmere ind på i følgende afsnit, foretages en sådan brugerregistrering ikke på VISION-siderne og yderligere personoplysninger indhentes dermed ikke af WordPress.

Cookies

VISION-siderne anvender såkaldte cookies. Disse skader ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies er små tekstfiler (ikke programfiler), som lægger sig på din computer og som gemmes af browseren. De har til formål at gøre vores online-tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikker.

De fleste af de cookies, vi anvender er såkaldte session cookies, som slettes automatisk efter dit besøg på vores hjemmeside. Andre cookies forbliver gemt på din computer, indtil du aktivt sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved næste besøg.

Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret hver gang at en cookie sættes på din computer, at cookies kun tillades i enkelte tilfælde, at cookies blokeres i bestemte tilfælde eller generelt og at de slettes automatisk, når du lukker din browser. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af hjemmesiden være begrænset.